ေရာင္စံုပန္း..

Monday, January 11, 2010ပန္းေရာင္အနီေရာင္ပန္းခင္း....

တူတူေပ်ာ္မယ္...ေအးခ်မ္းတဲ့အရိပ္ေအာက္မွာ တူတူေပ်ာ္မယ္ေနာ္....