တေရြ႕ေရြ႕

Wednesday, May 27, 2009

...
.....
.......
.........
...........
.............
...............
.................
သတိမရပါဘူးဆိုတာကိုက
တေရြ႕ေ၇ြ႕တိုးေနတဲ့ ဒီေရလို
တစ္ေန႔တစ္ေန႕တိုးလို႕ အမွတ္ရေစတယ္။

အလြမ္း

နင္မရွိတဲ့ေန႕.....
တိမ္ေတြဖုံးေနတယ္၊
အလင္းေတြေပ်ာက္ေနတယ္၊
အာရံဳေတြေနာက္ေနတယ္။
ေၿခလွမ္းေတြေမွာက္ခဲ့တယ္္။။

နင္မရွိတဲ့ည....
ၾကယ္ေတြအိပ္ေနတယ္။
လကမိုက္ေနတယ္၊
စမ္းတ၀ါး၀ါးၿဖစ္ေနတယ္။
လမ္းကေပ်ာက္ခဲ့တယ္။

နင္မ၇ွိတဲ့ေနရာ.....
ပန္းေတြႏြမ္းေနတယ္၊
စမ္းေတြခမ္းေနတယ္၊
နင္တစ္ေယာက္ထဲေပ်ာ္ေနတယ္
ငါ့ကိုထား၇က္ခဲ့တယ္။