အလြမ္း

Wednesday, May 27, 2009

နင္မရွိတဲ့ေန႕.....
တိမ္ေတြဖုံးေနတယ္၊
အလင္းေတြေပ်ာက္ေနတယ္၊
အာရံဳေတြေနာက္ေနတယ္။
ေၿခလွမ္းေတြေမွာက္ခဲ့တယ္္။။

နင္မရွိတဲ့ည....
ၾကယ္ေတြအိပ္ေနတယ္။
လကမိုက္ေနတယ္၊
စမ္းတ၀ါး၀ါးၿဖစ္ေနတယ္။
လမ္းကေပ်ာက္ခဲ့တယ္။

နင္မ၇ွိတဲ့ေနရာ.....
ပန္းေတြႏြမ္းေနတယ္၊
စမ္းေတြခမ္းေနတယ္၊
နင္တစ္ေယာက္ထဲေပ်ာ္ေနတယ္
ငါ့ကိုထား၇က္ခဲ့တယ္။