ငါ

Thursday, May 14, 2009

ငါဟဲ့မာန
ငါမထိန္းဘဲ
ငါလမ္းငါေလွ်ာက္
ငါေကာက္ေၾကာင္းမွာ
ငါသာငါဟု
ငါထုဆစ္ရင္း
ငါၿမတ္ႏိုးရာ
ငါခ်စ္ပန္းကို
ငါ့ရင္နူမွာ
ငါဆင္ခဲ့တာ
ထာ၀ရတြက္ပါ။ေတြးမိတာေလးေလွ်ာက္ေရးမိတာ