ေမွ်ာ္.....

Friday, June 26, 2009

ဆူးခင္းလမ္းကိုေလွ်ာက္တုန္းဆူးမစူးခဲ့ေပမဲ့၊

ပန္းခင္းလမ္းက်မွ ေၿခဖ၀ါးေတြနာက်င္ေနေလရဲ႕။

လမိုက္ညေတြမွာ မတမ္းတမိခဲ့ေပမဲ့၊

လမင္းၾကီးသာေနမွ လြမ္းေမာမိေနေလရဲ႕။

ေနပူပူမွာတူတူေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တုန္းက မပူခဲ့ေပမဲ့၊

အရိပ္ေအာက္ ကေနေမွ်ာ္ခဲ့ရတာ ပူၿပင္းလြန္းလွပါရဲ႕။