တစ္ကမၻာမွာ

Sunday, July 12, 2009

သြားခ်င္တဲ့ေနရာေလးတစ္ေနရာ.....

ပန္းေပါင္းစံုပြင့္လန္းေနတဲ့့ေနရာ
စမ္းေခ်ာင္းေလးတစ္ခု
ထိုင္ခံုေလးတစ္ခုံံံ
ဆည္းဆာကိုၿမင္ႏိုင္တဲ့ေနရာ
ေက်းငွက္ေပါင္းစံုတဲ့ေဒသ......

ခံစားခ်င္တာက......

လွပတဲ့ ပန္းေရာက္စံုေတြၾကားမွာထိုင္ရင္း
သင္းပ်ံ႕တဲ့ပန္းရနံ႕ေလးေတြကို သယ္ေဆာင္လာတဲ့့ ေလေၿပေလးကိုုရူရိႈက္မယ္္။
စီးဆင္းေနတဲ့စမ္းေရေအးေအးေလးကိုကိုင္တြယ္ေစာ့ကစားမယ္။
ထိုင္ခံုေလးမွာမွီထိုင္ရင္း...ဆည္းဆာညေနေလးကိုခံစားမယ္။
ေနာက္........ ေတးသီေနတဲ့ ငွက္ကေလးေတြရဲ႕အသံကိုနားေထာင္မယ္။

ဒါေပမဲ့ဟာ .. ငါကေတာ့ သီခ်င္းမဆိုႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ
နာက်င္ေနတဲ့ ရင္ကသံဇဥ္ေပ်ာက္ေနလို႕ပါ။