ေမ်ာ္လင့္ရင္း

Friday, March 26, 2010

အတိတ္ဆိုတာေ၀၀ါးသြားခဲ့ေပမဲ့
ရင္ထဲက မွတ္တမ္းေတြက မေန႕ကလိုဘဲသစ္လြင္ေနဆဲပါ။
ေစာင့္တယ္ စက္ကေလးမွာ မ်က္ႏွာေလးအပ္လို႕
ေငးၾကည့္ေနတယ္ နာမည္ေလးတစ္ခုရွိရာကို
ရွာေဖြေနတယ္ အတိတ္ေလးေတြသစ္လာႏိုးရယ္
ေလလိႈင္းေတြကေနတုန္႕ၿပန္လာေလမလား
မီးေလးစိမ္းအလာကိုထိုင္ၾကည့္ေနရင္း.....