မတူတဲ့ တူညီမူ

Thursday, April 30, 2009

ခက္ေတာ့ခက္ေနသည္ တစ္ခုခုေတာ့ခက္ေနသည္။
ေခ်ာင္းၿခားတာလက္ပစ္ကူးမလားမေ၀းပါဘူးတဲ့၊
ၿမိဳ႕ေတြၿခားေနတယ္မခက္ပါ သြားလို႕ရတာဘဲ၊
တိုင္းၿပည္ၿခားေနတာကေကာ လြယ္လြယ္ေလးပါ။

ဒါေပမဲ့ခက္ေနသည္ အေတာ့္ကိုခက္ေနသည္
ခက္တာမွ အေတာ့့ကို......
ေ၀းေနၾကရတာက
အပ္ၿခည္မွ်င္ေလာက္စည္းမ်ဥ္းေလးနဲ႕။