ဟန္ေဆာင္ႏွလံုး

Wednesday, May 6, 2009လမင္းနဲ႕သီ
ေနမင္းနဲ့ခ်ီတဲ့
ဟန္ေဆာင္ႏွလံုး
အၿပံဳးမာယာ
မကုန္ႏိုင္တဲ့
ခ်စ္ဟန္ပန္ေတြ
သီကံုးရတာ
ေပပါကုန္လို႕
ဒီတစ္ခါေတာ့
မွတ္တမ္းတင္ခ်င္....

ဟိုး..ေရခဲၿပင္ေအာက္
ေက်ာက္ေဆာင္ေလးမွာ