အဲဒီကိုေရာက္တယ္...

Saturday, May 23, 2009
ေရပန္းေလးစိတ္ကူးကမၻာေလး
ပန္းကားေလးေမာင္းမယ္နာရီကလည္းမွန္တယ္အသီးေတြကစံုတယ္
သူေလးအိပ္ေနတယ္သေ၀ထိုးမ အၾကိုက္ဆံုးပံု


ခ််စ္သူအလာကိုေမွ်ာ္ရင္း.......