မေၿပာင္းလည္းေသးတဲ့ အိမ္မက္..

Tuesday, June 16, 2009
အခ်ိန္ေတြဘယ္လိုေၿပာင္းေၿပာင္း
မေန႔ကအတိုင္းေလးပါဘဲ
ကန္ေရကိုၿဖတ္တိုက္လာတဲ့ေလေၿပေအးကလည္း
တစ္ခ်ိန္ကအတိုင္းေ၇ညွိနံ႔ေလးသင္းတုန္း
ကမ္းစပ္ကိုလာထိေနတဲ့
လိႈင္းေလးေတြလည္းတူတူဘဲေလ။

ရင္ထဲကေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းအိမ္မက္ကေကာ
တစ္ထပ္တည္းရွိေနေသးတယ္
မေၿပာင္းလည္းဘူး
အားငယ္ေနရင္လား
ေပ်ာ့ညံ့ေနရင္လား
ဒီေနရာေလးဟာမေန႕ကအတိုင္း
အားေပးေနတယ္။

အားေပးစကားသံေတြ
ေလၿပည္မွာ၀ဲေနတဲ့
သံစဥ္ေတးေတြ
တရိပ္ရိပ္ေၿပာင္းတဲ့အခ်္ိန္ၾကားက
ပဲ့တင္သံေတြ...

အို ...အရာရာတိုင္းပါ
မေန႔ကအတိုင္းပါဘဲ။