ဆင္ရြာအမွတ္တရ

Tuesday, June 30, 2009

သူကပန္းခ်ီေတာ္တယ္သူကဓါတ္ပံုရိုက္တာရွက္လို႕တဲ့ေလ