ကိုယ္ပိုင္တဲ့ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕

Tuesday, September 1, 2009


တံခါးမရွိတဲ့ အိိမ္နဲ႕
ဂိတ္မရွိတဲ့ၿခံတစ္ခု၊


အသီးမတင္တဲ့ သစ္ပင္တစ္ပင္
ေနမ၀င္တဲ့ ဆည္းဆာတစ္ည၊


ဆံုးသတ္ခဲ့တဲ့ ေရစီးေခ်ာင္းေလး
အနာဂတ္မဲ့တဲ့အညတရလူသား၊


ၿပာက်ေနတဲ့ႏွလံုးသားနဲ႕

ေအးစက္စက္ အေတြးစ၊


ယိမ္းယိုင္တဲ့ေၿခလွမ္းတစ္စံုက

ႏွစ္လည္တိုင္းပံုေသကားခ်ပ္

ကာရံမဲ့ေတးသြားတစ္ပုဒ္နဲ႕

ဖ်က္လို႕မေၿပာင္တဲ့အတိတ္ပန္းခ်ီႏွင့္သာ.....