အမွတ္တရ..ေလာ့ပ္စတာ

Wednesday, September 16, 2009

ေတာ္ေတာ္ေလးစားေကာင္းတဲ့ အေကာင္ၾကီးပါ။ ေတာ္ေတာ္ေလးလည္း ႏႈးညံ့ပါတယ္။