မဲေခါင္ၿမစ္ရဲ႕ညေနဆည္းဆာ

Sunday, October 25, 2009

ကင္မရာက သိပ္မေကာင္းေတာ့ သိပ္ေတာ့မလွဘူး ဒါေပမဲ့ ဒီအေရာင္နဲ႕ဆည္းဆာပံုေလးေတြကိုိ ႏွစ္သက္လို႕တင္လိုက္တာ။