ေရာင္စံုထီး

Tuesday, November 10, 2009

အတစ္ခုၿခင္းယူၾကည့္လို႕
အလွဟာမၿပည့္စံုေပမဲ့
အေရာင္ေတြစံုေတာ့လွေနတယ္။