အခ်ိန္တန္ေတာ့လည္း..........

Tuesday, June 15, 2010

ပန္းကိုမခ်စ္တတ္သူေရွ႕
ပန္းသစၥာတည္ခဲ့သူေလ။

လွပါတယ္။ ပန္း အေရာင္ေလးေတြ
အနံ႕ကိုယ္စီနဲ႕။
သဘာ၀အလွကိုသီကံုးၾကတာကိုး။

သူကလည္းေတးသီခ်င္ေတာ့
သူ႕သစၥာကို ခေရနဲ႕ႏႈိင္း
ဟုတ္သလိုလိုကိုး။

မယံုတစ္၀က္ယံုတစ္၀က္နဲ႕
အခ်ိန္တစ္ခုေစာင့္ရင္း
လက္ခံခဲ့လိုက္မိၿပန္ေတာ့.....

မၾကာခင္ပဲ
ဇာတ္တူသားေတြ
သူလည္း မၿခားသကိုး။

အေရာင္ေတြေမွးေဖ်ာ့
အနံ႕ေတြကြယ္ေပ်ာက္
တစ္စစနဲ႕ေဆြးေၿမ့လာတဲ့
ခေရကံုးလို
တေရ႕ေရ႕ကြယ္ေပ်ာက္
သြားၿပန္ပါေကာ။