ေပးဆပ္ၿခင္းသက္သက္

Monday, June 21, 2010

ဒဏ္ရာေပၚ ဒဏ္ရာထပ္
အမာရြတ္တစ္ခုၿဖစ္ခဲ့၇င္
ဖ်က္၇ခက္တယ္။

ေ၀းလႊင့္ၿခင္းဆိုတာ
မေတြးရဲစရာေပမဲ့
နာက်င္မူေၾကာင့္
မနီးစပ္ႏိုင္ေတာ့တာလည္း
ၿဖစ္ႏိုင္ၿပန္တယ္။

ခ်န္ထားခဲ့ၿခင္းဆိုတာ
အၿပစ္တစ္ခုလို႕ေၿပာခ်င္ေၿပာပါေစ။
မလွပေတာ့မဲ့ဘ၀တစ္ခုတြက္
ေပးဆပ္ခဲ့ၿခင္းသက္သက္ လို႕သာ
မွတ္ယူလိုက္ပါေတာ့ေလ။