ထားရက္ခဲ့သူ...

Monday, July 5, 2010

မင္းအခ်စ္နဲ႕ရွင္သန္ေနခ်ိန္တုန္းက
လရိပ္ေလးကိုရင္ခုန္စြာေမွ်ာ္ခဲ့ဘူးတယ္။
ၾကယ္ေၾကြတာကိုတူတူေစာင့္ခဲ့ဘူးတယ္။
ေရလိႈင္းခတ္သံနဲ႕ ရင္ခုန္ခဲ့ဘူးတယ္။
ၾကားေလေလးေသြးမွာကိုေၾကာက္ခဲ့ၾကတယ္။
ေ၀းကြာေစမဲ့အေမွာင္ကိုမုန္းခဲ့ၾကဘူးတယ္ေလ။

ခ်စ္သူရယ္....ခုေတာ့
မင္းအမုန္းေတြၾကားမွာ ငါဟာ
ၾကယ္ေတြကိုလည္းမခ်စ္ႏိုင္။
လရိပ္မွာလည္း မၾကည္ႏူးေတာ့။
ေရလိႈင္းသံေတြကိုလည္း ရင္မခုန္တတ္ေတာ့။
ေလေၿပေတြၾကားရူးသြပ္ေနရင္း၊
မင္းရဲ႕အမုန္းေတြက၊ မ်က္ကန္းတစ္ေယာက္လို
ငါ့ကို အေမွာင္ထဲမွာက်န္ရစ္ေစတယ္။