မိတ္ေဆြမွရန္သူ..

Monday, February 23, 2009

လူတစ္ေယာက္ႏွင့္မသိခဲ့ရ မခင္ခဲ့ရလွ်င္မည္မွ်ေကာင္းလိမ့္မည္နည္းဟုစဥ္းစားမိသည္။
အဲဒီလူတစ္ေယာက္ကို သိခ်ိန္မွစ၍ အေပ်ာ္ေတြေပ်ာက္ ေသာကေတြမီးလိုေရာက္ခဲ့ရသည္။
ၿပန္လည္းမေတြ႕ခ်င္ေတာ့ အဲဒီနာက်င္မူပူေလာင္မူဟာ ဘ၀တက္လမ္းတစ္ခုကိုရိုက္ခ်ိဳးခံလိုက္ရသလိုပင္။
ေတာ္ေတာ္ေလးစိတ္ပ်က္မိသည္။

အဲဒီလို လူမ်ိဳးက ိုဘ၀မွာ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ေတြ႕ဖူးခဲ့ၿခင္းပင္။ ကိုယ့္အေပၚမွာ မာေက်ာစြာဆက္ဆံခဲ့သည္။ ပူေလာင္ေစသည္။နာက်င္ေစသည္။ ေခြးေလးတစ္ေကာင္ေလာက္ေတာင္တန္ဖိုးထားၿခင္းမခံခဲ့ရေပ။
၀မ္းလည္းနည္းသည္။ ၿပန္ၿပီးလည္းမဆဲတတ္ေတာ့ခံလိုက္ရသည္ပင္။ ရန္ကလည္းၿပန္မေတြ႕တတ္ေတာ့ခက္ေတာ့သည္။

ေနာက္မ်ားမွာေတာ့ မိတ္ေဆြၿဖစ္လာမည့္သူေတြကိုေတာ့ ၾကည့္ေရြးရမည္။
ေတာ္ေတာ္ေလးလည္းေနာင္တ၇မိသည္။ ေၾကာက္လည္းေၾကာက္တတ္ခဲ့ပါၿပီ။