သခင္ႏွင့္အက်ြႏု္ပ္

Monday, February 23, 2009

အက်ြႏု္ပ္ေအးခ်မ္းစြာေနေနသည္။ ဤသခင္အေပၚမွာအက်ြႏု္ပ္ သစၥာ၇ွိသည္။ ေနာက္ဆံုးအက်ြႏု္ပ္ အသက္ကိုပင္ ေပးဖို႕အက်ြႏု္ပ္၀န္မေလးပါ။ ၾကာေတာ့ လည္း သံေယာဇဥ္ေပ့ါေနာ္။ အက်ြႏု္ပ္ကို လူတစ္ဦးမွ ယခုလက္ရွိသခင့္ထံမိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ အက်ြႏု္ပ္မၿငင္းခဲ့ပါ။

ထိုေန႕မွစ၍အက်ြႏု္ပ္ သခင္အသစ္ေပၚတြင္ သစၥာရွိသည္။ သခင့္ ေခၚခ်ိန္တိုင္းမွာ အက်ြႏု္ပ္ အစဥ္သင့္၇ွိေနသည္။ သူေစခိုင္းသမွ်ကို နားစြင့္ကာနားေထာင္တတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးသခင္ ဆိုး ေပမဲ့ အသက္ေပး၍ အေစခံမည္ဟုရည္၇ြယ္ခဲ့သည္။ သခင္က ပထမေတာ့ တန္ဖိုးထားသည္။ ေနာက္တစ္ေၿဖးေၿဖး ေၿပာင္းလည္းလာသည္။ အက်ြႏု္ပ္သစၥာရွိသလိုမ၇ွိေတာ့ အက်ြႏု္ပ္ကိုအေလးမထားေတာ့။ ယခုေတာ့ အက်ြႏု္ပ္ အေပၚေမ့ေလွ်ာခဲ့သလို အက်ြႏု္ပ္ ကေဟာင္ေနသည္ကိုေတာင္ ဆူေငါက္သည္။ နားညည္းသည္တဲ့။

အက်ြႏု္ပ္ အသံကိုမၾကားခ်င္ေတာ့တဲ့ေလ။ သူအလုပ္ရႈပ္သည္တဲ့ေလ။ အက်ြႏု္ပ္ လည္းမေႏွာက္ယွက္တတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အက်ြႏု္ပ္လည္း သခင္ႏွင့္ စကားေတြေၿပာခ်င္သည္ေပါ့။ အက်ြႏု္ပ္မွာတစ္ေန႕လံုးတစ္ေယာက္ထဲေလ။ သခင့္ေခၚသံေလးကိုေမွ်ာ္တတ္သည္။ သို႕ေသာ္ သခင္မွာ တစ္ၿခားစိတ္၀င္စားစရာ ေခြးမတစ္ေကာင္ရွိေနသည္ေလ။

အက်ြႏု္ပ္ စိတ္မေကာင္းပါ။ အက်ြႏု္ပ္ ဘက္ကတာ၀န္ေက်ေအာင္သာေနေတာ့မည္၊ေနာက္ တိပ္ဆိပ္စြာေနေတာ့မည္ဟုလည္း ရည္၇ြယ္ကာ သခင့္ကိုသတိရခ်ိန္တိုင္း အက်ြႏု္ပ္ အိပ္စက္လိုက္သည္။ စိတ္ကူးတစ္ခုကိုေမ့ေပ်ာက္ခ်င္ေသာေၾကာင့္သာပင္ေလ။

ဤဆံုးၿဖတ္ထားေသာ္လည္း တစ္ေန႕သခင္က အက်ြႏု္ပ္၏ခံစားခ်က္ကိုမသိလို႕လား။ ဂရုမစိုက္ပါဘူး မင္းကေခြးဘဲ ဘာတန္ဖိုးရွိလို႕လည္းတဲ့ဆိုကာ အက်ြႏု္ပ္ ၿငိ္မ္ေနသည္ကို အေကာင္းမွတ္ကာ ဆဲဆိုကန္ေက်ာက္ လိုက္သည္။ ေခြးေနရာေခြးေနစမ္းတဲ့ေလ..

အခုေတာ့ သခင့္ေဘးနားမွာေခြးမတစ္ေကာင္၇ွိေနသည္။သူႏွင့္သခင္ ေပ်ာ္ၿမဴးေနသည္။ စကားေတြ၇ႊန္း၇ႊန္းေ၀ေအာင္ေၿပာေနသည္။ေခြးမေလးဘက္ကေနကာကြယ္ေပးေသးသည္။ အခုေတာ့အက်ြႏု္ပ္သိပါၿပီ။ အက်ြႏု္ပ္တိပ္တဆိတ္ထြက္ခြာသြားေတာ့မည္။

သူတို႕၏ေပ်ာ္၇ြင္မူေတြကိုၾကည့္ေနလွ်င္ အက်ြႏု္ပ္ ပိုစိတ္ညစ္မည္။ ယခုအက်ြႏု္ပ္ သခင္မဲ့တဲ့ဘ၀မွာလြတ္လပ္စြာေနေတာ့မည္။ တာ၀န္လည္းေလွ်ာ့မည္။ ေသာကလည္းေ၀းမည္။
သို႕ေသာ္....မ်က္ေစ့ထဲကေတာ့မထြက္ သခင္ႏွင့္ေခြးမေလးေပ်ာ္ၿမဴးေနသည္ကိုပင္။