တည္ၿငိမ္တဲ့ႏွလံုးသား

Sunday, May 3, 2009တည္ၿငိမ္တဲ့မ်က္၀န္းတစ္စံု၊
ညိႈ႕အားမရွိ၊ ဆြဲအားမရွိ၊
ဒါေပမဲ့ ေမ်ာ္လင့္ၿခင္းတစ္ခုအတြက္၊
သူတို႕အခ်င္းခ်င္းေတာ့နားလည္ၾကတယ္။

တည္ၿငိမ္စြာလွမ္းေနတဲ့ေၿခလွမ္းေတြ၊
ဘယ္ကိုသြားတယ္မေရရာ၊
ဒါေပမဲ့ အခ်င္းခ်င္းေတာ့ဘက္ေတြညီလို႕၊
ဦးတည္ရာတစ္ခုကိုရည္ ေနၾကတယ္။

က်စ္လစ္စြာဆုတ္ကိုင္ထားတဲ့လက္တစ္စံု၊
မနာက်င္ေစဘူး၊ မထိခိုက္ေစဘူး၊
ဒါေပမဲ့ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့အလုပ္တစ္ခုအတြက္၊
သူတို႕အခ်င္းခ်င္းတြဲလက္ေတြၿမဲၾကတယ္။

ပံုမွန္ခုတ္ေမာင္းေနတဲ့ရင္ခုန္သံေတြ၊
မီးေတာက္ေနတာ လူသူမၿမင္ဘူး၊
ဒါေပမဲ့ မီးေတာက္ေလးေတြရွင္သန္ေနေရး၊
သူတို႕အခ်င္းခ်င္းထိန္းသိမ္းၾကတယ္။