အေမရယ္

Sunday, October 4, 2009

အေမရယ္
ေအးၿမတဲ့ရင္ခြင္မွာနားခ်င္ေပမဲ့၊
အပူေလာက၀မ္းစာေရးတြက္
သြင္မတူေတာမွာ ဟန္လုပ္ၿပံဳးရင္း၊
ေက်ာ္ၿဖတ္ရတာ ရက္လႏွစ္ပါ ေမ။

အေမရယ္
လြမ္းတယ္လို႕လည္း မေၿပာရက္၊
ညစ္တယ္လို႕လည္းမညည္းသာ၊
ေရွ႕မတိုးသာေနာက္မဆုတ္သာ၊
ေ၀းေ၀းကသာလြမ္းရပါတယ္ ေမ။

အေမရယ္
ရွိတာေလးနဲ႔တင္းတိမ္ေနရင္း
ေရႊကိုလည္း အေမမ မက္
ေငြဆိုတာလည္းအေမမေမွ်ာ္
သမီးရဲ႕အၿပန္ကိုေမွ်ာ္ေနတတ္တာ ေမ။

အေမရယ္
အပူေတာမွာဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္
အၿပန္ရက္က ဘယ္ေသာခါလည္း
မတြက္ႏိုင္လည္း
ၿပန္ဆံုမဲ့ေန႔ထိ ေစာင့္ေနေပးပါ ေမ။