အညိုေရာင္ညေနခင္း

Tuesday, October 6, 2009

လြမ္းတယ္လို႕ေၿပာခ်င္ေပမဲ့
မင္းက မ၇ွိ
မင္းက မၾကား
မင္းက မထူး
ငါ့ညေနေလး ညိုေမွာင္ေန။