လေပ်ာက္ည...

Saturday, May 8, 2010

လမင္း မသာတဲ့ညေတြ ေမွာင္လြန္းလွပါတယ္။
ေအးခ်မ္မူေတြကြယ္ေပ်ာက္ ငရဲေရာက္ေနသလိုပင္။
မီးထြန္းသလို ခလုပ္ေလးႏွိပ္လို႕လသာခိုင္းလိုက္ရရင္ၿဖင့္
လမင္းၾကီးကိုငါ့အနား တစ္ခ်ိန္လံုးသာခိုင္းလိုက္စမ္းခ်င္။