ပိေတာက္ေတြ

Tuesday, May 11, 2010


တစ္ပင္လံုးၿမိုင္ပီး
ၾကိုင္ေနေအာင္ ပြင့္ရင္း
အခ်ိန္အခါဆိုတာမ၇ွိေတာ့တဲ့
ပင္ယံက ပိေတာက္ရယ္။