ဆည္းဆာ

Sunday, May 23, 2010


ဆည္းဆာကိုႏူတ္ဆက္ရင္း
ေမ်ွာ္လင့္ေနမဲ့အာရုဏ္ဦးဆီ