ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလ်ာက္ သဲနဲ႕မပက္နဲ႕....

Tuesday, July 27, 2010

မင္းလွည့္ၿပန္သင့္ၿပီ..

က်ိတ္ထားတဲ့အန္ေတြမေက်မြခင္
နာက်င္မဲ့စကားေတြမေထြးအန္ခင္
တင္းက်ပ္စြာေစ့ထားရတဲ့ႏႈတ္ခမ္း မၿပတ္ေသးခင္
က်စ္က်စ္ပါေအာင္ဆုတ္ကိုင္ထားတဲ့လက္သီးေလး မနာက်င္ခင္
ခြင့္လႊတ္ၿခင္း နားလည္ၿခင္းေတြ ေစာင့္ထိန္းထားတုန္းေလး
ၿပန္လွည့္လိုက္ပါ...
ေဒါသေတြမေပါက္ကြဲခင္ ေတာင္းပန္လိုက္တယ္
ငါေအးခ်မ္းခ်င္လို႕